​​

מעבר מסלול

במקרה שבו תלמיד.ת איתן רוצה לעשות שינוי משמעותי בתואר הכולל מעבר לתחומים חדשים (החלפת דו-מחלקתי או חטיבה), יש לפנות לקבלת אישור.

  1. התלמיד יקבל הסבר לגבי המשמעות הכלכלית של השינוי.
  2. הפנייה תכלול הצעת מחקר שמסבירה כיצד שינוי התואר נעשה ברוח איתן, כלומר מתוך ראייה מחקרית שמשלבת בין התחומים הנלמדים. ההסבר יכלול נימוק לשילוב החדש באופן שמזהה צורך מחקרי שהשילוב משרת. יש לבסס את הנימוק מתוך מאמר (לא בהכרח מאמר מחקרי אלא review) שפורסם בכתב עת מדעי שפיט ומציג את חזית הידע בשילוב המוצע – מה עושים, איפה הפרובלמטיקות, איפה התחומים "החמים" מבחינה מחקרית. לכך יש לחבר שאלת מחקר (לפחות אחת) שמציגה כיוון המחבר בין התחומים מבחינה אפיסטמולוגית ומתודולוגית, רצוי עם סימוכין של 2-3 מאמרים מחקריים עדכניים רלבנטיים. התלמיד.ה מוזמן לפתח את ההצעה החדשה ביחד עם חברי ועדת ההיגוי מהתחומים הרלבנטיים ותך התייעצות.
  3. לאחר הגשת ההצעה ייפגש התלמיד עם חברי צוות ההיגוי מהתחומים הרלבנטיים ויציג אותה בפניהם. 

מעקב התקדמות ע"י דוחות התקדמות מוכווני-מחקר

  1. הציפייה של איתן היא מעבר להשגת ממוצע 90. אנו מצפים מסטודנט באיתן בעל ציונים טובים, שמקבל משאבים נרחבים מהאונ', שיקדיש מזמנו באופן פעיל למחשבה על השתלבות במחקר. זהו תהליך הכולל סקרנות, בדיקה, תעייה והתלבטות, שאותו אנו רוצים לעודד וללוות. מצופה מסטודנט באיתן להשקעה בקיץ בהקשר למחקר, כולל קשר עם המנחה, קריאה בספרות מדעית רלבנטית, ויצירת קשר עם חברי סגל רלבנטיים. גולת הכותרת של תהליך זה הוא השתלבות במעבדה/מחקר מודרך. חשוב להדגיש כי בניגוד לדרישה לממוצע 90, השתלבות במחקר אינה תנאי ברור ומוגדר-היטב. מדובר בתהליך משתף ודינמי שאנחנו רוצים לעודד ולקדם כדי לעזור לכם להכיר מנחים פוטנציאליים ולבחון כיווני מחקר פוטנציאליים, לאורך הדרך שלכם בתואר הראשון.  
  2. אי לכך ובהתאם לזאת, לקראת סוף שנה"ל הראשונה (סוף סמ' ב')  יוקדש מפגש בסמינר איתן לדיון בהצהרת כוונות של סוף שנה א', שיכלול הסתכלות על מה שעברתם ותכניות רלבנטיות לקידום המחקר שלכם בקיץ. הצהרת הכוונות (כעמוד אחד) תוגש לחונך, לחבר ועדת ההיגוי מהתחום הרלבנטי, ולאחראי על סמינר איתן, ועל בסיסה יהיו שיחות משוב.
  3. בתחילת סמסטר ג', באחד המפגשים הראשונים בקורס של שנה ב' ("תבניות ידע במחקר מדעי") יציגו תלמידי איתן דוח התקדמות על בסיס מה שעשו ביחס להצהרת הכוונות. על הדוח להציג גם שאלות אפיסטמולוגיות ומתודולוגיות שדנים עליהם אח"כ בקורס "תבניות ידע במחקר מדעי". זה לגמרי בסדר שהדוח יתאר כיצד הלכתם לחבר סגל, ביקשתם מאמר, שלא תפש אתכם בסופו של דבר (ותנסו להסביר למה), ואז הלכתם לחבר סגל אחר וכעת אתם מספרים לנו על התובנות שלכם מהתהליך הזה. את השאלות והחיפושים שעלו ניתן יהיה לחזור ולפתח כחלק מההדרכה הניתנת בקורס "תבניות ידע במחקר מדעי".
  4. בסוף סמ' ד' יוגש דוח התקדמות שיציג את הדרך שעברתם, מה גיליתם, איזה שינויים עשיתם, מה אתם חושבים היום שהיא שאלה מעניינת, ותכנית להשתלבות במחקר או קידום תכנית המחקר בצורה אחרת בקיץ. הדוח (1-2 עמ') יוגש לחונך ולחבר ועדת ההיגוי מהתחום הרלבנטי. אחד מהמפגשים האחרונים בקורס של שנה ב' ("תבניות ידע במחקר מדעי") יוקדש להצגת הדוחות וקבלת משוב עליהם. למפגש יוזמנו גם חברי ועדת ההיגוי מהתחום הרלבנטי.
  1. לפני תחילת סמ' ה' (שנה ג') יוגש דוח התקדמות שיציג את הדרך שעברתם, מה גיליתם, איזה שינויים עשיתם, ומה התכנית הקונקרטית שלכם להשתלבות בשנה ג' כחלק מתואר שני מואץ (במדעי הרוח והחברה) או השתלבות בפרויקט מחקרי אצל חבר סגל במחלקה (בטבע). הדוח (1-2 עמ') יוגש לחונך ולחבר ועדת ההיגוי מהתחום הרלבנטי, ויהיה בסיס לשיחות משוב.

​