​​​תלמידי שנה א' של איתן (תלמידים משנים קודמות מוזמנים להרצאות המעניינות אותם.ן) נפגשים, אחת לשבוע, במסגרת סמינר בינתחומי מיוחד בהנחייתו של ראש התכנית. בסמינר איתן הם שומעים הרצאות על מחקר בינתחומי מפי אנשי מדע ואנשי רוח בכירים מן הארץ ומחו"ל, ובעקבות ההרצאה מתקיים דיון בצוותים בינתחומיים באפשרויות למחקרי המשך המבוססים על ההרצאה. 

סמינר איתן תשפ"ב

ברשימה זו מופיעות רק הרצאות האורח, ללא פירוט לגבי השיעורים שביניהן.

הרצאות האורח יעודכנו במהלך הסמסטר.

תאריך                             מרצה                           כותרת זמנית

 1.11                          דר' עודד מקדוסי                            מבנה ההכשרה הרב- והבין-תחומי בישראל ותוצאותיו

6.12  פרופ' מיכל בר-אשר סיגל, המחלקה למחשבת ישראל     מחקר בין תחומי בישראל ומחקר בין תחומי במדעי היהדות

20.12  דר' שירי שקדי, מרכז רפואי הדסה והאוני' העברית        ייעוץ גנטי: היבטים אתיים וחברתיים

​28.3    פרופ' ג'ולי צוויקל, המח' לעבודה סוציאלית preparing for climate crises using social epidemiology​​

11.4 פרופ' אברהם באר​, המכונים לחקר המדבר​​​ הנחיל: תנועה קולקטיבית של חיידקים

2.5 פרופ' מידד קיסינגר - המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתיניתוח 'המטבוליזם העירוני' כגישת מחקר ומסגרת פעולה לצמצום
ההשפעות העירוניות על הסביבה וקידום הקיימות העירונית

​ 16.5   דר' מיה לביא-אג'אי, המח' לעבודה סוציאלית                  כאב וסמים

    וראש המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה 

30.5​         דר' ברק עקביוב​​​, כימיה                                           אינפוכימיה, בין ביולוגיה, סטטיסטיקה וחישוביות

​6.6     פרופ' גיל אייל, המח' לסוציולוגיה, אוני' קולומביה​                         Imprecision: The Politics of Precision Medicine

​20.6 מפגש חגיגי                                                                              כל המחזורים