רקע כללי
 
בית המלאכה משמש מסגרת לתמיכה בהוראה, במחקר ובפיתוח של הפקולטה למדעי ההנדסה בכל ההיבטים הקשורים בעיבוד שבבי ממוחשב וקונבנציונלי. לשם קידום מטרות אלו פועל בית המלאכה בתחומים הבאים:
  • סיוע טכני לפיתוח וקידום המחקר הניסיוני ברמה גבוהה לחוקרי הפקולטה.
  • מתן ייעוץ הנדסי/טכני וסיוע בפיתוח מוצרים מורכבים וזאת עד הפיכתם למוצר מוגמר.
  • יעוץ טכני בתכנון וביצוע פרויקטי הגמר של תלמידי שנה ד'.
  • יעוץ טכני בתכנון וביצוע מתקנים מכאניים של תלמידים לתארים מתקדמים.
 
לקוחות מקבלי השירות
  •  לקוחות פנימיים - מהפקולטה למדעי ההנדסה
       חברי הסגל האקדמי/חוקרים.
       תלמידי מחקר - תואר שני ושלישי.
       תלמידי תואר ראשון.
       חברי סגל טכני - מרכזי מעבדות הוראה ומחקר, טכנאים.
  • לקוחות חיצוניים
       חברי סגל אקדמי/חוקרים ממחלקות מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה וקמפוס שדה בוקר.
       תלמידי מחקר - תואר שני ושלישי מהמחלקות הנ"ל.