​פרופ' אברהים עבדולחלים

בנין 51,  חדר 328,  טל. 08-6479803, אימייל: abdulhlm@bgu.ac.il

תחומי מחקר:

התקני גבישים נוזליים: אנחנו מפתחים התקנים אלקטרואופטיים לאפנון אור ושימושיהם במערכות הדמאה ובתקשורת אופטית דוגמת מסננים מתכווננים, מאפנן קיטוב ופזה ומתגים מהירים.  בנוסף אנחנו משתתפים בפרויקט לפיתוח משקפיים חכמים לראיית לילה בהסתמך על התקני גביש נוזל.
ביוחיישנים אופטיים: בפעילות זו אנו מפתחים ביוחיישנים מבוססים על מבנים ננופוטוניים ופלסמוניים לשימושים סביבתיים ורפואיים כמו לבקרה על איכות המים ולמדידת אנליטים בדם.
מערכות דימות לשימושים רפואיים: מערכות אלה משלבות התקני גבישים נוזליים כדי לשפר את הביצועים דוגמת מערכת דימות ספקטרו-פולארימטרית לגילוי סרטן העור או מערכת דימות תלת ממדית בזמן אמת.

 

פרופ' אדריאן שטרן

בנין 51,  חדר 205,  טל. 08-6479804, אימייל: stern@bgu.ac.il

תחומי מחקר:

 
חישה וצילום אופטי חישובי: אנחנו מפתחים מערכות לחישה ודימות אופטי חישובי (COSI) -מערכות דימות חכמות שמשלבות אלגוריתמיקה מתקדמת עם תכנון אופטי ייעודי. לדוגמה מערכות יעדיות לזיהוי תנועה, מערכות חישה היפרספקטראליות למטרות לצילום לווייני.

חישה דחוסה Compressive Sensing זו תיאורית דגימה חדישה (דגימה מתחת לניקוויסט)- אנחנו בין החלוצים שפיתחנו ומפתחים יישומים אופטיים באמצעות תיאוריה זו.

דימות תלת ממדי (3D Imaging)- תיאוריה, אלגוריתמים , מערכות קוהרנטיות ואקוהרנטיות  לצילום , תצוגה וויזואליזציה של תמונות תלת ממדים.
 

פרופ' גבי סרוסי

בנין 51 חדר 228 טל. 08-6428631 054-9993399 אימייל: sarusiga@bgu.ac.il

תחומי מחקר:

ננו פוטוניקה – המרות אורכי גל מאינפרא אדום קצר לאור נראה או מאינפרא אדום רחוק לאינפרא אדום קרוב. שימוש בננו-אנטנות לריכוז קרינה וקבלת אפקטים לא ליניאריים כגון בליעה דו פוטונית.
פיתוח גלאי אינפרא אדום מבוססי הנדסת פסי אנרגיה quantum structure infrared photodetector
בליעה מוגברת בפלסמוניקה לצורך שיפור היעילות הקוונטית של גלאים.
פיתוח מערכות אינפרא אדום בעלות המרה ישירה של דמות באינפרא אדום לאור נראה.

 

פרופ' יצחק יצחקי

בנין 51,  חדר 203,  טל. 08-6428618, אימייל: ytshak@bgu.ac.il

תחומי מחקר:

הדמאה איכותית דרך התווך האטמוספרי: תחום מחקר זה כולל התמודדות ומציאת פתרונות יעילים עבור מגוון ההפרעות הפוגעות באיכות התמונה בצילום לטווח רחוק (טשטוש, תזוזות מרחביות-זמניות ורעשים).
מעקב אוטומטי אחר עצמים נעים בצילומים לטווח רחוק: מעקב משמעותו גילוי העצמים , עקיבה אחריהם, סיווגם, זיהוי התנהגותם וכדומה. בכל התהליכים האלו מבוצעת התמודדות עם ההפרעות הנגרמות בעיקר עקב הטורבולנסיה של האוויר בתווך.
ניתוח תמונות רפואיות: בתחום זה מבוצעים מחקרים כגון כימות סינפסות בתמונות מיקרוסקופיות, הבחנה בין שומות ממאירות לשפירות, ניתוח מחלות גרון, וכדומה.

 

ד"ר יונתן סיון

בנין 64,  חדר 304,  טל. 08-6479805, אימייל: sivanyon@bgu.ac.il

תחומי מחקר:

פיתוח שיטות סופר-רזולוציה מבוססת חלקיקי מתכת במיקרוסקופיה פלורסצנטית של מערכות ביולוגיות (שיתוף פעולה עם Imperial College London).
המרות תדר וסופר-מיקוד לא-לינארי במוליכי גלים פלזמוניים. פיתוח מטא-חומרים מגנטיים חדשים ליישומים של סופר-רזולוציה.
היפוך זמן של פולסים קצרים ופיתוח מקורות אור אולטרא-קצרים בעזרת מראות בראג דינאמיות (שיתוף פעולה עם BGU electrical Engineering  ועם University of Twente, the Netherlands).
האצה, האטה ועצירה של אור במגוון מבנים ננו-פלזמוניים ובמוליכי גלים מבוססי מוליכים למחצה.
יצירת חורים שחורים אופטיים במעבדה בעזרת שיטות של טרנספורמציה אופטית.

 

ד"ר אלינה קרבצ'בסקי

בנין 41 חדר 207  טל. 08-6428380

תחומי מחקר:

תחומי מחקר של קבוצת אור-על-השבב בהנחייתה של ד"ר קרבצ'בסקי, מתמקדים בחקר, תיכנון, ייצור ומדידה אופטית של תופעות אלקטרומגנטיות, עבור טכנולוגיות מתקדמות של שבבים אופטיים ויישומים מתבקשים כגון: חישה, ניטור, עיבוד קוואנטית, תקשורת אופטית, ביורפואה ועוד

.

פרופ' עוזי אפרון (אמריטוס)

בניין 30, חדר 301,אימייל: efron@bgu.ac.il

תחומי מחקר:

פלסמוניקה ושימושיה בהגברת היעילות של תאי שמש פוטו-וולטאיים.  מאפנני אור מגביש נוזל.

 

פרופ' נתן קופייקא (אמריטוס)

בניין 33,  חדר 414,  טל. 08-6461546, אימייל:  Kopeika@ee.bgu.ac.il

תחומי מחקר:

מערכות דימות [מאולטרא סגול עד גלים מילימטריים], אופטיקת אטמוספירה.