הפקולטה למדעי ההנדסה

פרופ' מאיר אלג'ם

פרופ'' שלומי ארנון

דר' יהודה בן-שימול

פרופ' נתן בלאונשטיין

פרופ' הוגו גוטרמן

פרופ'' שלמה גרינברג

פרופ' שלמה הבא

פרופ' עופר הדר

פרופ' רוברט מרקס

פרופ' יוסף רוזן

פרופ' ישראל רוטמן

פרופ' אילן שליש

פרופ' דן שדות

פרופ' מרק אוסלנדר

פרופ' דוד שנער

 

הפקולטה למדעי הטבע

פרופ' יהודה בנד

פרופ' אילנה בר

פרופ' מריו פיינגולד

פרופ' רון פולמן

פרופ' טאלב מוקארי

המחלקה לפיסיקה:

ד"ר זאמיק רוזנווקס

ד"ר בוריס ברמשנקו

ד"ר יוג'ין פרומקר

 

הפקולטה למדעי הרוח והחברה

המח' לגיאוגרפיה

פרופ' דן בלומברג

 

המכונים לחקר המדבר

פרופ' ג'ף גורדון

פרופ' ארנון קרניאלי

 

המכונים למחקר שימושי

פרופ' אברהם קודיש

 

מרצים מן החוץ

דר' עודד ארנון

דר' אבנר ספרני

פרופ' עוזי אפרון