​פרופ' מיכל קרומר נבו | Prof. Michal Krumer-Nevo

 
תמונה לאתר מיכל מוקטן.jpg
David and Dorothy Schwartzman Chair in Community Development 

Honorary President, The Israeli Center for Qualitative Research of People and Societies

Professor, Spitzer Department of Social Work, Ben-Gurion University of the Negev

Senior Academic Adviser, Ministry of ​Welfare and Social Services

Email: mkrumernevo@gmail.com


Full Professor, 2016
Associate Professor, 2011
Senior Lecturer, Ben-Gurion Unviersity of the Negev, 2007
Lecturer, Ben-Gurion Unviersity of the Negev, 2002​
Ph.D. Hebrew University, 2001 


Recently Uploaded

​Krumer-Nevo, M., Saar-Heiman, Y. & Nahari, M. (2021). מודל ירוחם: מחלקה לשירותים חברתיים מודעת-עוני​Show All
Hide All