כנס בינלאומי

תקוות, חלומ​ות ושאיפות בהגות היהודית


כ​"ב – כ"ד באייר התשפ"ב, 25-23 במאי 2022

​קריית האוניברסיטה על-שם משפחת מרקוס, אולם ברקן (כנסים ב') 


יום שני כ"ב באייר תשפ"ב 23 במאי 2022

18:00​ מושב פתיחה

יו"ר: פרופ' עדיאל קדרי

ברכות:

פרופ' חיים היימס, רקטור, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' דוד וטשטיין, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' חיים קרייסל, יו"ר המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן

פרופ' משה הלברטל: חסידים, צדיקים, תלמידי חכמים ויראי שמים - מתחים ותהפוכות בתולדות האידיאל האנושי הדתי במסורת היהודית 

יום שלישי כ"ג באייר תשפ"ב 24 במאי 2022

11:00-9:15 מושב שני

יו"ר: פרופ' דניאל י. לסקר

פרופ' כנה ורמן: משיחיות ופוליטיקה בעת העתיקה

ד"ר ורד רזיאל קרצ'מר: 'חלקו של אברהם אבינו' - ציפיות ותקוות בתפילות סיום ארץ ישראליות

ד"ר יאיר פורסטנברג: "הלכתא למשיחא?" תפיסת החוק האידיאלי בין המשנה לקבצי חוק מן העת העתיקה

13:15-11:30 מושב שלישי

יו"ר: פרופ' עודד ישראלי

פרופ' יונתן מאיר: כבלי האוטופיה: מגילת סתרים לר' נחמן מברסלב

ד"ר נגה בראור בינג: החלום ושברו - יחס חסידות סלונים למלחמת ששת הימים ויום כיפור

פרופ' דב שורץ: משיחיות והגות - עיונים חדשים

16:15-14:30 מושב רביעי

יו"ר: פרופ' אורי ארליך

פרופ' חנוך בן פזי: "הן כל תקווה מוסבת על האושר" (קאנט B833) - כינונה של התקווה כחוק מוסרי במחשבה היהודית שלאחר קאנט

פרופ' יעקב קולר: הסתירה בין אמונה ובין תקווה בהגות הדתית של הרמן כהן

ד"ר דרור בונדי: לאומיות או אלוהים? - יחסו המשתנה של השל לציונות

​18:30-16:45 מושב חמישי

יו"ר: ד"ר יהודית וייס

פרופ' מרתה הימלפרב: The Eschatological Imagination in Late Antique Judaism

פרופ' ג'פרי הרמן: דימוי העולם הבא ועוד הקבלות בין הבבלי לספרות המאניכאית

פרופ' רונית מרוז: תקוות משיחיות בכתביו של ר' יוסף אנג'לט

יום רביעי כ"ד באייר תשפ"ב 25 במאי 2022

11:00-9:15 מושב שישי

יו"ר: פרופ' ערן ויזל

פרופ' אבריאל בר-לבב: התקווה להבין: מלומדים יהודים מול טקסטים

פרופ' חיים וייס ופרופ' מירה בלברג: "שבעים שנה בחלום" - על זיקנה, חלום ומוות

ד"ר עינת רמון: חלומות, תקוות וחזונות אישיים בעולם הליווי הרוחני והדו- שיח שלהם עם מקורות היהדות

13:15-11:30 מושב שביעי

יו"ר: ד"ר ניחם רוס

ד"ר שלום צדיק: תקוות משיחיות מול ציפיה לעולם הבא אישי בפילוסופיה היהודית האבן רושדית

ד"ר אסתי אייזנמן: שאיפת הפרשן לשלמות - על פירושיו החוזרים של רלב"ג לאבן רושד

ד"ר מיכל אוחנה: בין עיון למעשה ובין אמונה לכוונה - תפיסת שלמות האדם בפזורה הספרדית בצפון אפריקה בדורות שלאחר הגירוש

15:45-14:30 מושב שמיני

יו"ר: ד"ר עתר לבנה

פרופ' זאב גריס: חזונות למדינה יהודית (אוטופיות) בראשית העת החדשה

פרופ' עוזיאל פוקס: 'תורת ארץ ישראל' כביטוי לשאיפות ומשאלות לב הלכתיות

 

18:00-16:00 מושב נעילה

יו"ר: פרופ' בעז הוס

פרופ' אברהם (רמי) ריינר: ר' יהודה חסיד  בין חלומות לשאיפות -  ושוב לספר חסידים

פרופ' יובל הררי: תקוות, שאיפות וחלומות ארוטיים - אימה ומין במאגיית החלום היהודית

דברי סיכום:

פרופ' עדיאל קדרי