09 יונ' 2022
18:00

אוניברסיטת תל אביב, בניין גילמן, חדר 496

​​​​​המפגש הרביעי בסדרת ההרצאות ״רגל פה רגל שם״ של המכון לחקר הציונות וישראל ע״ש חיים וייצמן, אוניברסיטת תל אביב ומרכז עזריאלי ללימודי ישראל, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

נושא ההרצאה: פריג'א זוארץ ופועה רקובסקי: מנהיגות חינוכית וחברתית בתנועה.
יו"ר: פרופ' מוטי גולני
מרצים: ד"ר דוד גדג' וד"ר מרים סמט