עיונים

הוא כתב עת מדעי רב-תחומי של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, מאסף שנתי ו'סדרת נושא',ומגישים לקוראים מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את ההתפתחות של החברה והמדינה בישראל.

עיונים מפרסם מאמרים מתחומי דעת מגוונים: היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, מדעי המדינה, כלכלה, ספרות, אמנות, מוסיקה, גיאוגרפיה, מגדר ועוד. לאתר כתב העת עיונים


Israel Studies

הוא כתב עת אקדמי מולטי-דיסיפלינארי העוסק בנושאים הקשורים להיסטוריה, חברה, פוליטיקה והתרבות של מדינת ישראל. כתב העת נוסד בשנת 1996 והוא יוצא לאור על ידי מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון ועל ידי מרכז שוסטרמן ללימודי ישראל באוניברסיטת ברנדייס בארצות הברית. הוא יוצא לאור בהוצאת אוניברסיטת אינדיאנה. עורכי כתב העת הם פרופסור אילן טרואן ונתן ארידן.

כתב העת באתר פרויקט MUSE  |  כתב העת בפרוייקט JSTOR


ישראלים

'ישראלים' הוא כתב עת אקדמי לביכורי מחקר שיוצא לאור על-ידי מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות. 

כתב העת רואה אור פעם בשנה ומשמש בימת פרסום דו-לשונית, בעברית ובאנגלית, למחקרים של חוקרים צעירים (דוקטורנטים ומי שטרם עברו חמש שנים מיום אישור עבודת הדוקטורט שלו) העוסקים בחקר ישראל והציונות. 

מאמרים הנשלחים לכתב העת עוברים הליך שיפוט המבוסס על ביקורת עמיתים.​ לאתר כתב העת ישראלים