​​כתב עת אקדמי, שפיט היוצא לאור משנת 1982, והוא הוותיק והמרכזי בישראל העוסק בתולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות מנקודות ראות של תחומי דעת שונים: היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה ועוד. מלבד מאמרים, מובאות בכל גיליון סקירות של ספרים חדשים. 

כתב העת יוצא בשתי סדרות: כרכי מאמרים (מאסף) ומונוגרפיות. גיליונות כתב העת רואים אור במתכונת מודפסת ובמתכונת דיגיטלית. 

דור לדור - קול קורא להגשת מאמרים והצעות לגיליונות נושאיים תש"ף

המערכת​​

עורכת: ד"ר טלי תדמור שמעוני
עורכת משנה: ד"ר אורית עובד​

חברי המערכת:
פרופ' יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי
פרופ' יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל-חי
ד"ר יותם חותם, אוניברסיטת חיפה
פרופ' אריה ספוז'ניק, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' נירית רייכל, המכללה האקדמית כנרת והאקדמית גורדון, מכללה לחינוך 
הנחיות להגשת מאמרים:

​1. דור לדור הוא כתב עת אקדמי, שפיט.

2. כתב העת מפרסם מאמרים מקוריים בעברית ובאנגלית, שלא התפרסמו או מועמדים לפרסום בכתבי עת אחרים (עברית או אנגלית) ובאינטרנט.

3. "דור לדור" הוא בעל הזכויות של המאמרים שהתפרסמו בו.

4. הנחיות הגשה כלליות:

גודל
יש להגיש מאמרים בני 10,000 מילים לכל היותר, ובכלל זה הערות שוליים.

תקציר
 יש לצרף תקציר בן 200 מילים לכל היותר.

פורמט
 המאמרים יוגשו בקובץ וורד (Word) בלבד.

הערות השוליים והסימוכין
שיטת הסימוכין המקובלת במדעי הרוח – סגנון שיקגו מהדורה 16
The Chicago Manual of Style - 16th Edition | קישור לאתר המקורי​.
​הערות השוליים ייכתבו בשולי כל עמוד ולא בסוף המאמר; המקור יובא במלואו במופעו הראשון; יש להביא שמות מלאים של המחברים ואת מספרי העמודים הרלוונטיים. לאחר מכן ייכתב המקור בקיצור כמקובל בשיטת שיקגו.

כותרת
 כותרת המאמר תהיה ברורה וקצרה ככל האפשר.

דימויים
תצלומים, רישומים, מפות, תמונות וכיוצא בזה.
באחריות המחבר-ת לקבל אישור מראש מבעלי הזכויות על הרשות לפרסם כל אחד מהדימויים. יש לשלוח את קובצי הדימויים בצירוף ההרשאות.
נא לשלוח את הדימויים בקבצים נפרדים ברזולוציה גבוהה (600 DPI); יש לציין היכן אמורים הדימויים ברצף הטקסט; יש לציין את כותרתו של כל דימוי, המקור שממנו נלקח, שם בעלי הזכויות.

להנחיות הגשה מפורטות » (עמודים 6-3)

5. עריכה ושינויים:
מאמר שהתקבל לפרסום יעבור עריכה לשונית בהתאם לכללי הכתיבה המדעית ובהתאם לכללי האקדמיה ללשון עברית. המאמר הערוך יישלח למחברים להגהה ולאישור. בשלב זה לא תתאפשר הכנסת שינויים ]גורפים[ על דעתם האישית של המחברים. 

6. הקשר בין המערכת למחברים:

א) המערכת תשלח למחברים אישור על קבלת המאמר לשולחן המערכת.

ב) המערכת תעדכן את המחברים על התאמתו או אי התאמתו לתחום כתב העת (היסטוריה של החינוך).

ג) מאמר שנמצא מתאים בנושאו לכתב העת יישלח לשני קוראים-מומחים (שיפוט עמיתים) לשם הערכה אקדמית של המאמר.

ד) המערכת תשלח למחברים הודעה על קבלה או אי-קבלה של מאמר לפרסום, בתום תהליך השיפוט ההערכה האקדמית של המאמר.

7. מועדי הגשה:
ניתן לשלוח מאמרים במהלך כל השנה. המערכת תדפיס את המאמרים שהתקבלו לפרסום בכרך הקרוב, או בזה שבא אחריו, בהתאם ללוח הזמנים העומד לרשותה.​

מאמרים יש להגיש לכתובת​: oritdorld@gmail.com​