11 אפר' 2018
17:00
-19:00

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קמפוס שדה-בוקר