$$Events$$

05 מאי 2024
17:00

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
קמפוס שדה בוקר
בניין 23

אנו מתכבדים להזמינך לטקס הענקת פרס הצטיינות 

ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש

להצעת מחקר לדוקטורט בחקר השואה


הטקס ייערך בנוכחות בני משפחת גולדהירש

במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קמפוס שדה בוקר,

ערב יום השואה, יום ראשון, כ"ז בניסן תשפ”ד, 5 במאי 2024

בשעות 19:00-17:00


17:20-17:00 התכנסות

17:35-17:20 קטע מוזיקלי

17:40-17:35 פרופ' אבי בראלי, מנהל מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

17:50-17:40 נציג משפחת גולדהירש, דבר המשפחה

17:55-17:50 פרופ' עופר שיף, נימוקי ועדת הפרס

18:00-17:55 הענקת הפרס לגב' יעל אדלר

18:20-18:00 גב' יעל אדלר, זוכת הפרס לשנת תשפ"ד - עיצוב זכרון השואה ביד ושם בראשית דרכו על ידי ההיסטוריונים הניצולים

19:00-18:20 ד"ר עדי שרצר - ממלכתיות, יהדות וטראומה: מבטים ישראליים על השואה לאחר 7 באוקטובר