21 ינו' 2020
10:30
-14:00

חדר סמינרים, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

מ​כון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
​בימת שדה בוקר תש"ף - סמינר חוקרים שבועי


​בימת שדה בוקר המורחבת - מפגש אחרון לסמסטר א':

11:15-10:00
Mr. Arman Khachatryan*
The Armenian Patriarchate in the Changing Jerusalem: Preservation ​​and Modernization
*הרצאה זו בלבד תתקיים באנגלית

12:00-11:15
​גב' רבקה גרוסמן
מורים עולים מארצות האסלאם בעיירות הפיתוח בשנות החמישים 

12:30-12:00 הפסקה

13:15-12:30
גב' רננה קריסטל
הבדלות ושילוב – התפתחות חינוך לעיוורים בישראל 

14:00-13:15
מר עמית חכם 
בין מתיישבים ללוחמים במלחמת העצמאות, גזרת עמק הירדן 


בימת שדה בוקר היא פורום מחקרי-אינטלקטואלי המחפש דרכים לחדור לעומק החוויה הישראלית ולהיפתח למה שמחוצה לה. הבימה תספק פלטפורמה בעבור חוקרים בכירים וצעירים להציג את מחקריהם בשלבים שונים של בשלות, וגם תארח חוקרים מארה''ב ומסין. תקוותינו היא שחוויית הבימה תהיה עשירה, מאתגרת ומעמיקה, כיאה לוויטליות של החברה הישראלית עצמה.​

להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות למזכירות המכון:

bgi@bgu.ac.il 08-6596936

רכז אקדמי: פרופ' גדעון כ"ץ


תוכנית הר​צאות - ​​סמסטר א, תש"ף​​​