$$Events$$

23 מרץ
12:30
- 13 יונ'
14:00

חדר הסמינרים (205)
מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות

תוכנית הרצאות:

23/3
Prof. Derek Penslar - Globalizing the 1948 War

18/4
ד"ר מורן זגה - הקשר האברהמי ברקע הסכמי אברהם

16/5
Dr. Gustavo Guzman - General Pinochet, Israel, and the Jews: A Global Story
באופן חד־פעמי, מפגש זה יתקיים בזום. קישור למפגש ב-zoom »​

23/5
פרופ' פולה קבלו - חוסן קהילתי בפריפריה עירונית: עוני ותחושת זכאות בישראל במבט היסטורי

30/5
פרופ' אבנר בן-עמוס וד"ר שלי שנהב קלר - מברברה סטרייסנד ועד שרית חדד : "אנו – מוזיאון העם היהודי" ומושג העמיות היהודית

13/6
גב’ תמר יעל ג'בלי - סיקור המאבק המזרחי בעיתונות יהודית אמריקאית
גב’ טליה גורודס - "נעימה של ציונות חדשה": בן-גוריון ויהדות אמריקה במלחה״ע הראשונה ואחריה


רכז אקדמי: ד”ר אביעד מורנו

תוכנית ההרצאות - פוסטר PDF​

עדכונים וקישורים יישלחו לרשימת התפוצה מדי שבוע בסמוך למועד ההרצאה. להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות למזכירות המכון: bgi@bgu.ac.il | 08-6596936שימו לב: בעקבות הודעת הרקטור על הפסקת לימודים ביום שלישי 14/3/2023
התבטלה ההרצאה של פרופ' אמריטה יוליה מירסקי שתוכננה ליום זה.