$$Events$$
03 ינו' 2023
12:30

חדר הסמינרים (205)
מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות
מדרשת בן־גוריון

​בימת שדה בוקר, סמינר חוקרים שבועי. ההרצאה השבוע:

פרופ' לריסה רמניק – מאזרחות שקטה לאקטיביזם אזרחי: שלושה דורות של יוצאי בריה"מ בישראל

עדכונים וקישורים יישלחו לרשימת התפוצה מדי שבוע בסמוך למועד ההרצאה.
להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות למזכירות המכון: bgi@bgu.ac.il | 08-6596936