26 נוב' 2019
12:30
-14:00

חדר סמינרים, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

מ​כון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
​בימת שדה בוקר תש"ף - סמינר חוקרים שבועי

מרצה: ד"ר גבריאל חריטוס​

בימת שדה בוקר היא פורום מחקרי-אינטלקטואלי המחפש דרכים לחדור לעומק החוויה הישראלית ולהיפתח למה שמחוצה לה. הבימה תספק פלטפורמה בעבור חוקרים בכירים וצעירים להציג את מחקריהם בשלבים שונים של בשלות, וגם תארח חוקרים מארה''ב ומסין. תקוותינו היא שחוויית הבימה תהיה עשירה, מאתגרת ומעמיקה, כיאה לוויטליות של החברה הישראלית עצמה.

 

להצטרפות לרשימת התפוצה ולקבלת חומרים מקדימים נא לפנות למזכירות המכון:

bgi@bgu.ac.il 08-6596936

רכז אקדמי: פרופ' גדעון כ"ץ


תוכנית הר​צאות - ​​סמסטר א, תש"ף​​​