$$Events$$

29 מרץ
11:00
- 30 מרץ

כנס משותף למרכז עזריאלי ללימודי ישראל ב​מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות; למרכז (בהקמה) למחקר וחינוך על חיי העולים והמהגרים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; ​ולאוניברסיטה הפתוחה


יום ד' 29.3.2023
בין השעות 18:15-10:00
קריית האוניברסיטה הפתוחה ע"ש דורותי דה רוטשילד, רעננה, בניין הכיכר, אולם קנבר

יום ה' 30.3.2023
בין השעות 18:15-9:45
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, באר-שבע, אולם ברקן​


מארגני הכנס:

ד"ר איתמר רדאי, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר אביעד מורנו, ראש מעבדת "קהילות ותנועה", מעל"י, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' אמריטה יוליה מירסקי, ראש המרכז למחקר וחינוך על עולים ומהגרים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב​


מוש​​בי הכנס:

  1. עיון מחודש בקטגוריה "עולי ברית המועצות"

  2. נקודת מבט פלסטינית

  3. שולחן עגול לכבוד יציאת הספר - "מאגן הקרפטים ועד הים התיכון: סיפוריהם של דוברי ההונגרית בישראל"​

  4. קבוצות קטנות בין קטגוריות גדולות

  5. טראנס-מיגרציה מזרחית

  6. הגירה יהודית מישראל

תוכנית הכנס המלאה

השתתפות בכנס ללא עלות אך נד​רשת הרשמה מראש.
לטופס ההרשמה »