​​מערכת ישראלים מקבלת מאמרים בעברית ובאנגלית אשר טרם התפרסמו ואינם נמצאים בתהליכי קבלה לקראת פרסום בבמות אחרות.​

את המאמרים יש לשלוח על פי ההנחיות הבאות:

1. היקפו של המאמר לא יעלה על 12,000 מילים (כולל הערות ונספחים).

2. יש לשלוח את המאמר בפורמט DOC או RTF.

3. כתב העת מפרסם מאמרים המשתמשים בשיטות הסימוכין הן של מדעי הרוח והן של מדעי החברה, אך אין לערב בין שיטות שונות באותו המאמר.

נא לשים לב לדרישות הבאות:

*בשיטת מדעי הרוח: המקור יובא במלואו במופעו הראשון - כולל שמות מלאים של המחברים ומספרי העמודים הרלוונטיים. לאחר מכן ייכתב המקור בקיצור כמקובל.

*בשיטת מדעי החברה: בסימוכין המשולבים בגוף הטקסט, יצוינו תמיד גם העמודים הרלוונטיים, בנוסף לפרטים הביבליוגרפיים המקובלים.

4. יש לצרף קובץ נפרד ובו שם המחבר ופרטים ליצירת קשר (טלפון ודוא"ל).

5. יש לצרף קובץ נפרד ובו תקציר של 250-300 מילים הכולל את נושא המאמר, הטענה המרכזית שלו, המסגרת המתודולוגית ומילות מפתח (מחברים שמאמריהם יתקבלו לפרסום יצטרכו בהמשך להמציא למערכת תקציר מקביל גם באנגלית).

 

כתובת להגשת מאמרים ולבירורים:  israelis.bgu@gmail.com

מאמרי כתב העת יתפרסמו לאחר הליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים.