ע​​ורך:

עדי שרצר, המרכז ללימודי ישראל (מל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון

 

חברי מערכת (ל​​פי סדר א'-ב'):

טליה גורדס, המרכז ללימודי ישראל (מל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון

צחי (יצחק) סלייטר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון

לאונל קארסיקי, המרכז ללימודי ישראל (מל"י), מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון

תמיר קרקסון, תוכנית בורנס ללימודי יהדות, אוניברסיטת אינדיאנה

דקל שי-שחורי, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון

 

ליווי אק​​​דמי:

פרופ' עופר שיף