סמינר חוקרים תשע"א בנושא: תפיסות גלות ותפוצה בשיח היהודי והישראלי

 • 31.5.2011 פרופסור חיים א. וקסמן - יחסה של האורתודוקסיה היהודית האמריקנית לארה"ב

 • 24.5.2011 מר אלכס ולדמן - כתיבה היסטורית ולאומית בלתי-רדיקאלית בקרב האינטליגנציה היהודית ברוסיה בראשית המאה ה-20

 • 17.5.2011פרופ' אביבה חלמיש - מ'שלילת הגלות' ל'חיבת התפוצות'

 • 3.5.2011 ד"ר נחום קרלינסקי - גולה ותפוצה, והערים המעורבות בתקופת המנדט

 • 12.4.2011 מר מתן חרמוני - מ'ארץ חדשה' ל'עמא-ריקא'  על גלגול המושג אמריקה בספרות בתקופת ההשכלה

 • 5.4.2011 פרופ' חיים גנז - שלוש עמדות בסוגיית היחס בין ישראל לקולקטיב היהודי בעולם: ציונות קניינית, פוסט-ציונות, ציונות שוויונית

 • 29.3.2011 פרופ' אילנה רוזן - ספרות עממית יהודית-ישראלית ויחסה לסולידאריות ולפלורליזם יהודי 

 • 22.3.2011 מר נעם בן-זאב - היבטים של גלות מוזיקלית בישראל

 • 8.3.2011 ד"ר מת'יו סילבר -  גיסים וגלות: התמודדויותיהם של יהודה מאגנס, לואיס מרשל ויהודי אמריקה עם תורת 'שלילת הגלות' בין מלחמות העולם

 • 1.3.2011 פרופ' אריה נאור - ב'ארץ נכרייה' – תפיסת הגלות של זאב ז'בוטינסקי

 • 22.2.2011  ד"ר אסתר מאיר-גליצנשטיין - מחנה 'הפליטים' בעדן: ציונות ופלינתרופיה אמריקנית בצל קולוניאליזם בריטי 

 • 4.1.2011 בין חיוב לשלילת הגולה ב'מסע אבישלום' מאת יעקב שטיינברג - פרופ' חנן חבר, האוניברסיטה העברית

 • 28.12.2010 פרימו לוי וזהות יהודית, אסטרטגיות של אינטגרציה - פרופ' ננסי הורוביץ

 • 21.12.2010 מגטו לפרוור - התפתחות המרחב החרדי בישראל - ד"ר לי כהנר, אוניברסיטת חיפה

 • 14.12.2010 זולת מה שהיא ארץ חמדה...למצוא עבורי משרת רבנות – על רבנים, ארץ ישראל ומה שביניהם -פרופ' מוטי זלקין, אב"ג

 • 07.12.2010 תפישת הגלות בהיסטוריוגרפיה אודות יהדות מצרים - פרופ' יורם מיטל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 • 30.11.2010 אלי ויזל ועיצוב זיכרון השואה בישראל ובארה"ב - ד"ר יואל רפל, אוניברסיטת בוסטון

 • 23.11.2010 קנו תוצרת הארץ – "צרכנות נכונה וכינון זהות לאומית – כלכלית בישוב" - ד"ר חזקי שוהם, אוניברסיטת ייל

 • 16.11.2010 אוטואמנציפציה בגלות?  - עיון מחודש בתפיסתו הלאומית של יהודה ליב פינסקר - ד"ר דימיטרי שומסקי, האוניברסיטה העברית

 • 09.11.2010 הניסיון הפוסט-ציוני להחזיר את היהודים לגלות - פרופ' יואב גלבר, המרכז הבינתחומי הרצליה

 • 02.11.2010 טיפולוגיות של "אוכלוסייה יהודית" ושל הזדהות בקרב יהודי התפוצה בימינו - ד"ר עוזי רבהון, האוניברסיטה העברית

 • 26.10.2010 מבט מן המדבר – מקומה של הגלות באסופות הציוניות הראשונה - ד"ר צפי זבה-אלרן, אוניברסיטת חיפה

 • 19.10.2010 הדיאלקטיקה של מהפכת הנאורות היהודית - פרופ' שמואל פיינר, אוניברסיטת בר-אילן

 • 12.10.10 גבולות פנימיים וחיצוניים של מתחים פוליטיים ותרבותיים במעבר מגולה למדינה - ד"ר ניר קידר, אוניברסיטת בר-אילן

 

סמינר חוקרים תש"ע

 • 15.06.10 האוטופיה והמפעל הציוני - פרופ' יוסף גורני

 • 08.06.10 חברה וכלכלה בהשקפתו של מנחם בגין בעשור הראשון למדינת ישראל - גב' אורנה מילר

 • 01.06.10 הדמוקרטיזציה של יהדות ארה"ב  -פרופ' יונתן סרנה, אוניברסיטת ברנדייס

 • 11.05.10 מיגדר כקטגוריה היסטורית בחקר תנועת העבודה הציונית בראשיתה - מבט מחודש - ד"ר גילי גופר

 • 27.04.10 ה'אתנוקרטיה' והאתנוקרטיה הישראלית במבחן הזמן - פרופ' אורן יפתחאל

 • 13.04.10 הכל אודות המידבור - פרופ' אוריאל ספריאל

 • 23.03.10 מדע, טכנולוגיה וכינון מדינה בישראל - ד"ר ארי בראל

 • 16.03.10 סוגיית הזהות של חברת עולי ברית-המועצות לשעבר - ד"ר זאב חנין

 • 09.03.10 הכיבוש הישראל-ניתוח מבני - ד"ר ניב גורדון

 • 02.03.10 הקיימת ישראליזציה של החברה החרדית בישראל? - פרופ' קימי קפלן

 • 07.01.10 הזהות הגלולתית של הערבים הבדואים בנגב - גב' ספא אבו רביע

 • 31.12.09  שנות מוסיקה פופולרית בישראל והמאבק על ההגמוניה - פרופ' אדוין סרוסי

 • 22.12.09 כי מנגד תראה את הארץ: נופי ההבטחה של כביש חוצה ישראל - האמן פרופ' לארי אברמסון

 • 15.12.09 מבעד לעדשת המגדר: גולדה מאיר במשרד החוץ,אמצע שנות החמישים - פרופ' פנינה להב

 • 8.12.09 משאבי מים חוצי גבולות במזרח התיכון: גורם מדרבן למאבק או מרשם לשיתוף פעולה איזורי? - פרופ' אילון אדר

 • 1.12.09 חיינו מחייבים אמנות -מוזיאונים לאמנות בקיבוץ - ד"ר גליה בר אור

 • 24.11.09 המרחב כעד: טקסטורות חברתיות בראי טקסטים אדריכליים - ד"ר קובי פלד

 • 17.11.09 בין הכנסת וקריית הממשלה - לבין סנהדרין ומקדש בהר המוריה - מר יהודה עציון

 • 10.11.09 אבא הלל סילבר והפרשנות של הציונות התפוצתית למושג 'השואה והתקומה' - ד"ר עופר שיף

 • 03.11.09 אלתרמן והמזרחים ב"חגיגת קיץ" - ד"ר אבי בראלי

 • 27.10.09 מי אתה ליאון ברז'ה? - סיפורו של קאפו באושוויץ - פרופ' טוביה פרילינג