תקצירי הרצאות

רכזים אקדמיים: אבי בראלי, מיכאל פייגה התקיים ב - 11-12.1.10

הרצאות:

יחיעם ויץ, מעבר למיתוס: בן-גוריון ובגין בשנות החמישים - דימיון והבדל


אבי בראלי, דפוסי מנהיגות במעבר מיישוב למדינה


קימי קפלן, שיקומה ובנייתה של החברה החרדית, 1967-1945 : האומנם בזכות מנהיגותה?


נסים ליאון, לשאלת תפקידה המנהיגותי של חברת הלומדים החרדית

אמיר פלג, הערעור הפנימי של מנהיגות בגין בשנות החמישים: התנגדות ליחסו לשואה


אורנה מילר, המגמות החברתיות-כלכליות של תנועת החרות בהנהגת מנחם בגין


אמיר גולדשטיין, מנחם בגין והמזרחיים בשנות החמישים: מהמעברות ועד ואדי-סליב


"אופירה גראוויס קובלסקי, הערעור הפנימי על מנהיגותו של בגין בשנות החמישים כפי שהשתקף בביטאון "סֻלם


מאיר חזן, גולדה: מנהיגה מכס המפלגה


אסתר מאיר, תימני ומפא”יניק: הזהות המפוצלת של ישראל ישעיהו


יואב גלבר, ראיית הנולד בדרכו של בן גוריון בהנהגה הלאומית


אבי פיקאר, בן-גוריון והעלייה הגדולה: דימוי ומציאות