$$Events$$

26 מאי 2022
13:00

תיאטרון הבימה, תרס"ט 2, תל אביב

​​​

הספר בעריכת דוד גדג׳ ועופר שיף ויוצא לאור בהוצאת מכון בן־גוריון, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, והמרכז הבין־לאומי ע״ש ויס־לבנת, אוניברסיטת חיפה.

הספר מלמד כי דרך מחזות השואה מתבהרים האופנים המורכבים שבהם החברה הישראלית מבינה ומגדירה את עצמה לאורך השנים. כיצד קבוצות מסוימות בתקופות שונות הגיבו לזיכרון השואה? מיהם שהתריסו נגד מקומה של השואה בתפיסות הזהות הישראלית? עד כמה ההשתתפות במחזות השואה מהווה זירת התמודדות עבור קבוצות שוליים בחברה הישראלית? וכיצד התקבלו מחזות שואה שנכתבו והוצגו בארצות אחרות ועברו תהליך של ׳תרגום׳ לדפוסים הישראליים?

בתוכנית:

השחקנית ליא קניג — שיחה וקטעי קריאה
שיח חוקרים: תאטרון, השואה והחברה הישראלית
הקראה והקרנה של קטעי מחזות

הזמנת כרטיסים באתר הבימה​ (הוסיפו קוד הנחה 8484) ובאתר דיגיתל​.