כותרת
  
תאריך פרסום
  
קול קורא להשתתף בסדנת מחקר: מבטים על החברה הישראלית דרך מחזות שואה19/01/2020
קול קורא להגשת מאמרים והצעות לגיליונות נושאיים לכתב העת דור לדור08/01/2020
ראה אור גיליון 32 של עיונים: כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל22/12/2019
קול קורא להגשת תקצירים לכנס השנתי בנושא זמן, מרחב ורגש בתולדות החינוך בישראל ובתפוצות - מועד אחרון להגשה: 31 בינואר 202010/12/2019
פרס לזכר ד"ר מיכאל פייגה על הצעת מחקר לתואר שלישי בחקר החברה בישראל20/11/2019
קול קורא - הקרן ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש: פרס מחקר לעבודות מוסמך בתחומי חקר השואה23/10/2019