כותרת
  
תאריך פרסום
  
קול קורא - הקרן ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש: פרס מחקר בסך 5,000 ש"ח להצעת מחקר לדוקטורט בחקר השואה15/11/2020