כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
 
 
 
 
 
في كل حالة اختلاف او مواجة لبس في الفهم يحكم النص المكتوب باللغه العبريه