​ניהול והנדסת בטיחות

נושא הבטיחות מהווה תחום מרכזי בניהול ותפעול תעשייה, בתכנון מערכות ומיזמים ובפעילות ארגונים בארץ ובעולם.  הבטיחות מקבלת תאוצה בשנים האחרונות ומגוון הנושאים הרלבנטיים הולך ומתרחב. במקביל גדל גם הפיקוח על תחומי הבטיחות ואכיפת פקודת הבטיחות בעבודה. רמת התחכום הנדרשת להפעלת מערך בטיחות בתעשייה מתקדמת מחייבת הכשרת מנהלים ומהנדסים והפיכתם למיומנים בתחומי הבטיחות המגוונים. אלה משלבים הנדסה עם מדעי הטבע,  עקרונות ניהול מתקדמים ואספקטים בריאותיים.  הצפי הוא שהתחום יעמיק את ביסוסו על אספקטים מתמטיים ופיסיקליים והמהלך הזה מתחיל להראות את ניצניו בעולם האקדמי בכלל וביחידה לניהול והנדסת בטיחות באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בפרט.  

היחידה לניהול והנדסת בטיחות מכשירה מהנדסים לתפקידים הנדסיים וניהוליים בתחומי הבטיחות ומעניקה תואר שני בניהול והנדסת בטיחות (M.Sc. ). 

תוכנית הלימודים כוללת קורסים במגוון נושאים של הנדסת בטיחות וניהול בטיחות: הקמה וניהול מערכות בטיחות מורכבות, ניהול הבטיחות בתעשייה, דיני בטיחות, חקירת תאונות, ניהול סיכונים, ארגונומיה ופיזיולוגיה של עבודה, וגהות תעשייתית, כמו גם בנושא של אסונות טבע. קורסים הנדסיים/מדעיים: בטיחות בתעשייה הכימית ובתהליכי מחקר ופיתוח, טיפול בחומרים מסוכנים, תכנון מערכות בטיחות, בטיחות במערכות חשמל, עקרונות דינמיקת אש, ובטיחות אש.

בוגרי התוכנית משתלבים בתפקידי מהנדסי בטיחות במפעלי תעשייה, בחברות/משרדי תכנון, במערכי פיקוח ואכיפה של רשויות  ממשלתיות ועירוניות ובארגונים שונים.


תנאי קבלה

תוכנית הלימודים פתוחה בפני בוגרי תואר ראשון מכל תחומי ההנדסה בעלי ציון ממוצע 80 לפחות, ומיקום במדרג שאינו נופל מ- 30% העליונים במחזור. תנאי קבלה דומים הינם גם לבוגרי מדעי הטבע, אך תישקל השלמה של מספר קורסים אשר יקבעו פרטנית לכל מועמד.

 

מבנה תוכנית הלימודים

התוכנית לתואר שני כוללת צבירת 36 נקודות זכות, תוך בחירה באחד משני המסלולים:

א. לימודים בהיקף של 24 נקודות ועבודת מחקר נרחבת (תזה).

ב. לימודים בהיקף של 33 נקודות ועבודת מחקר מצומצמת (עבודת גמר) .

קורסי היחידה ניתנים בימי ה' החל משעות הצהריים ובימי ו', זאת כדי להקל על לסטודנטים העובדים  להשתתף בהרצאות.