כל המבזקים

כותרת
  
תאריך פרסום
  
איסוף ציוד לבתי ספר14/07/2022
הנחיות סיום תואר ראשון בפקולטה למדעי ההנדסה לתלמידי שנה ד'13/07/2022
דף מידע לסטודנט בחינות מועד מיוחד סמס ב 202211/07/2022
תמונות מכנס הפרויקטים 202211/07/2022
תמונות מטקס הענקת תארים 202227/06/2022
החוברת הדיגיטלית של הפקולטה למדעי ההנדסה (באנגלית)09/11/2021
קול קורא למילגת תמיכה של הפקולטה למדעי ההנדסה לנסיעה של דוקטרנטיות לחו"ל במסגרת ההכנות לפוסטדוקטורט26/04/2018