​​השוויון הוא ערך יסודי לכל חברה דמוקרטית, והצורך להבטיח שוויון  מבוסס על שיקולים של צדק והגינות.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פועלת בכל שנות קיומה למניעת אפליה מטעמי גזע, מין, לאום, עדה, ארץ מוצא, דת, השקפה, מעמד אישי או חברתי, השתייכות פוליטית, או מכל טעם אחר שאינו ממין העניין.  

האוניברסיטה מוקיעה כל גילוי גזענות, והיא פועלת למיגור ביטוייה השונים.

אי לכך, האוניברסיטה פועלת בשני אפיקים אפקטיביים לטיפול בנושאי אפליה וגזענות: פעולות הדרכה, הסברה ומניעה, ולצידן- טיפול יעיל, יסודי ורציני באירועי אפליה או גזענות.

על מנת לטפל באירועים ולמנוע את הישנותם- יש להציף כל אירוע של אפליה ו/או גזענות, בין ע"י מי שנפגע ממנו אישית ובין ע"י כל גורם אחר שנכח באירוע כאמור או קבל לגביו מידע מבוסס.

אנו קוראים לכל אחד ואחת מחברי קהילת האוניברסיטה להתגייס למניעת אירוע אפליה / גזענות באמצעות פנייה לוועדה לטיפול בתלונות על גזענות ואפליה:

​​טופס הגשת קובלנה יפורסם בקרוב

ניתן לפנות שמית או אנונימית.

תשובות תתקבלנה בכתב באתר הוועדה.
אנו ממליצים לצרף לכל פנייה כל תיעוד / ראייה שברשות הפונה.

יו"ר הוועדה לטיפול בתלונות על גזענות: פרופ' סראב אבו רביע


לתקנון המלא של הוועדה לטיפול בתלונות על גזענות