​​​​​​השוויון הוא ערך יסודי לכל חברה דמוקרטית, והצורך להבטיח שוויון מבוסס על שיקולים של צדק והגינות.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פועלת בכל שנות קיומה למניעת הפליה מטעמי גזע, מין, לאום, עדה, ארץ מוצא, דת, השקפה, מעמד אישי או חברתי, השתייכות פוליטית, או מכל טעם אחר שאינו ממין העניין.

האוניברסיטה מוקיעה כל גילוי גזענות, והיא פועלת למיגור ביטוייה השונים.

אי לכך, האוניברסיטה פועלת בשני אפיקים אפקטיביים לטיפול בנושאי הפליה וגזענות: פעולות הדרכה, הסברה ומניעה, ולצידן- טיפול יעיל, יסודי ורציני באירועי הפליה או גזענות.

על מנת לטפל באירועים ולמנוע את הישנותם- יש להציף כל אירוע של הפליה ו/או גזענות, בין ע"י מי שנפגע ממנו אישית ובין ע"י כל גורם אחר שנכח באירוע כאמור או קבל לגביו מידע מבוסס.

אנו קוראים לכל אחד ואחת מחברי קהילת האוניברסיטה להתגייס למניעת אירוע הפליה / גזענות באמצעות פנייה לוועדה למיגור גזענות, הפליה והדרה על רקע גזעני. ניתן לפנות שמית או אנונימית:

אנו ממליצים לצרף לכל פנייה כל תיעוד / ראייה שברשות הפונה.


יו"ר הוועדה למיגור גזענות, הפליה והדרה על רקע גזעני​: פרופ' סראב אבו רביע

כתב המינוי לוועדה​