מעסיקים.png 

 

המרכז לפיתוח קריירה בשיתוף מרכז לאודר לקידום התעסוקה בנגב, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מסייע לכם המעסיקים לאתר את המועמדים הטובים ביותר והמתאימים ביותר, מקרב סטודנטים ובוגרי האוניברסיטה, לתפקידים המוצעים בחברתכם. זאת במטרה לסייע בשילוב מהיר ויעיל של העובדים בתפקידם ולשמור על קשר ארוך טווח בין האוניברסיטה, המעסיק והעובד.

באוניברסיטת בן-גוריון בנגב 5 פקולטות: מדעי ההנדסה, מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה, מדעי הבריאות והפקולטה לניהול. 


למרכז מגוון רחב של פעילויות כמפורט להלן:

הצג הכל
הסתר הכל