כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
The J. R Elyachar Center for Studies in Sepharadi Heritage
 ​מרכז אליישר מבקש להפוך למוקד תרבותי של עשייה יוצרת ברוח חדשה; הכוונה היא לפעול בשדה המחקר והתרבות הישראלי,
 תוך יצירת קשר עם קהילות יהודיות ברחבי העולם.  המרכז מבקש לשמש אבן שואבת לפעילויות המוזיקאליות הקשורות בפיוט,
 במוזיקה של יהדות האסלאם, מוקד ריכוזי לחומרים אודיו-ויזואליים ולצורות שונות של תיעוד.