עיונים

הוא כתב עת מדעי רב-תחומי של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, מאסף שנתי ו'סדרת נושא',ומגישים לקוראים מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את ההתפתחות של החברה והמדינה בישראל.

עיונים מפרסם מאמרים מתחומי דעת מגוונים: היסטוריה, פילוסופיה, סוציולוגיה, מדעי המדינה, כלכלה, ספרות, אמנות, מוסיקה, גיאוגרפיה, מגדר ועוד. לאתר כתב העת עיונים


Israel Studies

הוא כתב עת אקדמי מולטי-דיסיפלינארי העוסק בנושאים הקשורים להיסטוריה, חברה, פוליטיקה והתרבות של מדינת ישראל. כתב העת נוסד בשנת 1996 והוא יוצא לאור על ידי מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון ועל ידי מרכז שוסטרמן ללימודי ישראל באוניברסיטת ברנדייס בארצות הברית. הוא יוצא לאור בהוצאת אוניברסיטת אינדיאנה. עורכי כתב העת הם פרופסור אילן טרואן ונתן ארידן.

כתב העת באתר פרויקט MUSE  |  כתב העת בפרוייקט JSTOR


ישראלים

כתב העת 'ישראלים' נוסד על ידי המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון ויוצא לאור בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

זהו כתב עת בין תחומי ורב-תחומי המבקש לחקור את כל היבטיה של החברה הישראלית מתוך כוונה לנסות ולפענח את הישראליות ולהאיר נדבכים שונים בתולדותיה של מדינת ישראל. כתב העת מבקש לתת במה לתלמידי המסלול ללימודי מדינת ישראל וכן לתלמידי מחקר ממחלקות שונות שנושקות לתחומי העניין שלו, כגון ספרות, כלכלה, סוציולוגיה, פוליטיקה וממשל, גאוגרפיה וחקר המזרח התיכון. לאתר כתב העת ישראלים