​יום מידע והכנה לפוסט-דוקטורט בחו"ל

התקיים ב- 11.11.2014
  
מצגות
 
נועה בינשטיין   
קידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה ואסטרטגית תשתיות מחקר,  המועצה להשכלה גבוהה 
 
מר משה אהרוני - ממונה תחום מלגות למצטיינים, ות"ת, מל"ג
גב' ג'ודי סטבסקי - סמנכ"ל, אחראית תכנית Fulbright, קרן חינוך ארה"ב-ישראל
גב' נתניה יצחק-ושלר - רכזת מלגות ופרסים, מלגת רוטשילד, קרן יד הנדיב
 
מכון ויצמן
פרופ' דניאלה גולדפרב - יועצת לנשיא המכון לקידום נשים במדע, מכון ויצמן למדע 
 
גב' אהרונה משכיל - מנהלת מחלקת הייעוץ, מרכז Education USA  בישראל,  קרן חינוך ארה"ב-ישראל