10 ינו' 2017
10:00
-14:00

המשרד לקידום נשים באקדמיה
המרכז לחקר וקידום בריאות האשה
דוקטורנטית ואמא? הקדישי לעצמך 4 שעות
Untitled.png
 

נקודות לדיון בסדנא:

- אמהות כקריירה בפני עצמה, הדילמות, הקשיים, לצד רגעי הנחת.

- הצרכים, הלחצים והמשאלות בעולם הלימודים והעבודה.

- איך "מדברים קריירה" בזוגיות ומשפחה ואיך "מדברים משפחתיות" בחיים התעסוקתיים.

- איך נוכל לקחת לחיים התעסוקתיים את הכישורים שאנו רוכשות כאימהות וההיפך.

 

הסדנא מיועדת לדוקטורנטיות
-סדנה למאסטרנטיות תתקיים באפריל. הודעה תצא בנפרד-


הסדנא תועבר על-ידי ורד דייטשמן-יוסף ולימור ניאגו,
המרכז לחקר וקידום בריאות האישה

 

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

המעוניינות מתבקשות למלא את טופס ההרשמה ולשלוח עד 20/12/2016
למשרד לקידום נשים באקדמיה: women@bgu.ac.il


תשובות על קבלה לסדנא, על בסיס ייצוג שקול של כלל הפונות, יינתנו בהקדם