21 אוק' 2020


המחלקה לכלכלה באוניברסיטה בן-גוריון בנגב רשמה הישג מרשים, כאשר 95 אחוזי מתלמידיה שניגשו השנה לבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון בישראל, עברו אותן בהצלחה. שיעורם הוא הגבוה ביותר בארץ לעומת סטודנטים משאר המוסדות להשכלה גבוהה בישראל שניגשו לבחינה.

עיון בטבלת ההתפלגות של הישגי הנבחנים בישראל ממחיש את הישגה של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון בבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון. המספרים מדברים בעד עצמם: 63 סטודנטים לכלכלה באב"ג מתוך 66 ניגשו לבחינה בשנה זו ועברו אותה בהצלחה. כאמור, שיעור המעבר הגבוה ביותר מבין כל המוסדות בארץ היה בקרב תלמידי המחלקה הבן-גוריונית לכלכלה -95%. מרבית המוסדות האחרים להשכלה גבוהה משתרכים הרחק מאחור באחוזי המעבר של הבחינה.

ראש התוכנית לחשבונאות, ד"ר כורש גליל
 ראש התוכנית לחשבונאות, ד"ר כורש גליל

ראש המחלקה לכלכלה, פרופ' דני כהן זדה, בירך את הגורמים שהיו שותפים להצלחתה של מחלקתו: "ראש התוכנית, ד"ר כורש גליל, משקיע לילות כימים כדי לשפר ולייעל את התוכנית שמתעדכנת מדי שנה בשנה ומצריכה מאיתנו לבצע את ההתאמות הנדרשות. תודה מיוחדת נתונה גם לשאר חברי סגל ההוראה של התוכנית ולגורמים בהנהלת האוניברסיטה, ביניהם המשנה לרקטור פרופ' גל דבוטון וליוסי רוקני, המשנה למנכ"ל האוניברסיטה וראש האגף לתכנון, תקצוב וכלכלה. ללא הבנת הרגישות לצרכים המיוחדים של התוכנית לא היינו מגיעים להישג הזה".