​​אוניברסיטת בן-גוריון בנגב החליטה להמשיך זו השנה הרביעית, לחלק פרס בסך 2,500 ש״ח למועמדות חדשות שיירשמו למחלקות בפקולטה למדעי ההנדסה ובפקולטה למדעי הטבע, להגדלת הייצוג הנשי. 

ההחלטה להעניק את פרס הכניסה גם לנרשמות ללימודים לשנת הלימודים תש"פ התקבלה לאור הצלחת המהלך בשנים קודמות שהביא לגידול במספר המועמדות שהתחילו ללמוד במחלקות אלו.  

נשים להנדסה ולטבע

זכאות ​​לפרס:

  • מועמדת חדשה (ללא רקע אקדמי קודם) שנרשמה או שינתה עדיפות ללימודים לאחת המחלקות הבאות ושעומדת בתנאי הקבלה למחלקות אלו​ החל מיום פתיחת ההרשמה ועד למילוי מכסת הפרסים. 

    • אנו שמחים לבשר, עקב ביקוש גבוה מכסת הפרסים לשנה"ל תש"פ התמלאה.
    • התאריך הקובע לזכאות הינו תאריך​ הודעת הקבלה למחלקה המזכה.
  • כל הקודמת זוכה!


  • המחלקות המזכות בפרס: 

בפקולטה למדעי הטבע: פיזיקה ומתמטיקה בכל המסלולים למעט חטיבות.    ​

בפקולטה למדעי ההנדסה: הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, הנדסת מחשבים, הנדסת מכונות, הנדסת  חומרים, הנדסת מערכות תקשורת והנדסת בניין​ בכל המסלולים.    

​הפרס יוענק למי שמימשה קבלתה באחת המחלקות הנ״ל, שילמה מקדמת שכ״ל, ערכה רישום לקורסים בהיקף של 17 נק״ז לפחות בכל סמסטר ולא פחות מ- 36 נק״ז בשנה ועמדה בהצלחה בכל הדרישות האקדמיות הנגזרות מלימודים אלה.

  • יש כפל פרסים - הזכאות לפרס עידוד נשים להנדסה ומדעים לא פוסלת זכאות לפרס הצטיינות.

  • הפרס יינתן בשני חלקים, מחצית בתחילת כל סמסטר. 


למידע נוסף ניתן לפנות אלינו באמצעות מוקד המידע והשירות של מנהל תלמידים:
6461600 - 08 או בדוא"ל rishum@bgu.ac.il​


לכתבה שפורסמה בנושא ב ynet: גירל פאוור: יוזמה ייחודית מעודדת נשים להירשם למקצועות "גבריים" »​


 

הפקה ועריכה של הסרטון: רשף בניסטי - SparkMarketing | ניק סמירנוב - ארט ספוט