05-12-2017_0268.jpg
הפקולטה למדעי הטבע מזמינה סטודנטים מצטיינים להצטרף לתכניות הלימודים במסלול המהיר!

​במסגרת הלימודים, אנחנו מציעים ומעודדים סטודנטים להמשיך לתואר שני. המסלולים המהירים נועדו לטובת השלמת התואר השני ב-5 או 5 וחצי שנים. התכניות המוצעות בנויות עבור סטודנטים מצטיינים בלבד, כמפורט בתנאי הקבלה מטה.

שתי התכניות המוצעות הן במסגרת המחלקה לפיסיקה והמחלקה למדעי המחשב:
  1. מסלול מהיר לתואר שני עם תזה במחלקה לפיסיקה לתלמידי מסלול משולב פיסיקה והנדסת חשמל​.
  2. מסלול ישיר לתואר שני עם תיזה במגמת מדעי המחשב ובמסלול לאבטחת המרחב המקוון לתלמידים מצטיינים בתכנית להנדסת תכנה.


הצג הכל
הסתר הכל