​​​​מועמד/ת בעל/ת תעודת לוחם זכאי/ת להחזר דמי הרשמה, 
לאחר מימוש הקבלה לאוניברסיטה!


הזיכוי יועבר לחשבון שכר הלימוד בתחילת שנת הלימודים בתום תקופת הרישום לקורסים.
​"לוחם" הינו חייל ששירת לפחות 75% מהשירות הצבאי כלוחם.

1. חייל שהשתחרר מצה"ל החל משנת 2008 ישלח תעודת שחרור במעמד "זהב". 

2. חייל שהשתחרר לפני שנת 2008, ישלח תעודת לוחם ואישור על מהלך שירות צבאי מאכ"א בו מצויין ששירת לפחות 75% מהשירות כלוחם. להפקת א​ישור על מהלך שירות צבאי לחץ כאן​.


את האישורים יש לשלוח למדור רישום בדוא"ל >>
ההטבה תינתן למתקבלים שיממשו קבלה משנה"ל תשע"ט.  ​

Untitled.png