​​​board-1666644_1920.jpg
 

הדרך שלך למקצועיות בהוראה

היחידה לקידום המקצועיות בחינוך מכשירה סטודנטים להוראה במקצועות הנלמדים בביה"ס העל יסודי: מתמטיקה, מדעי המחשב, טכנולוגית מידע, חשמל, מכונות, תעשיה וניהול, ניהול עסקי, ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, מקרא, לשון עברית, ספרות עברית, מחשבת ישראל, היסטוריה, אזרחות, אנגלית, מדעי החברה (פסיכולוגיה - סוציולוגיה), עולם הערבים והאסלאם, תקשורת, אומנות.

המיזוג של תיאוריה ויישום נעשה בסדנאות שבהן מוצגים היבטים תיאורטיים, אשר מודגמים ומיושמים בהתנסויות של המשתתפים, בצורות של מחקרי פעולה קטנים ופיתוח וניסוי של תוכניות הוראה.

הבוגרים מקבלים תעודת הוראה המאפשרת לקבל ממשרד החינוך רישיון הוראה קבוע (בתנאים שנקבעו בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך מספר ל"ז) והיא תנאי הכרחי לשיבוץ לשנת ההתמחות (סטאז') בבית ספר על-יסודי, בהוראת המקצוע אליו הוכשר פרח ההוראה. משרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני לקבלת רישיון הוראה לכיתות י"א-י"ב.

היחידה מפעילה שני מסלולי הכשרה להוראה:

✔ מסלול דו-שנתי, לסטודנטים בשנת לימודיהם השלישית לתואר הראשון באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
✔ מסלול חד-שנתי, לבוגרים.