24 פבר' 2019
08:45
-13:30

בניין גרוסמן לגיאולוגיה (58), חדר 018

מדעי הגיאולוגיה והסביבה

רוצה ​לרכוש תואר מתקדם ולבצע מחקר פורץ-דרך בתחומי מדעי כדור הארץ​?

זו ההזדמנות להכיר את תחומי המחקר, את חוקרי המחלקה ולהשתתף בסיורים שיערכו במעבדות.
הסיורים ייערכו בשני סבבים, לבחירתך.


סדר היום

08:45-09:00
התכנסות, כיבוד קל וקבלת פנקסי שדה | בניין גרוסמן לגיאולוגיה (58), חדר 018​

09:00-13:00 
סיורים במעבדות על-פי לוח זמנים
יש להירשם לסיורים מראש (כניסה לקישור באמצעות דפדפן Chrome).

​13:00-13:30
מידע על נהלי ההרשמה לתואר שני | בניין גרוסמן לגיאולוגיה (58), חדר 018​

להרשמה למפגש ולסיורים »

למה ללמוד אצלנו?


« הזדמנות ללמוד תואר מתקדם ולבצע מחקר פורץ-דרך בתחומי מדעי כדור הארץ
« מחלקה שהיא בית: אווירה ייחודית שאין כמותה (תשאלו את הבוגרים שלנו :) )
​« מחקרים יוצאי דופן המשלבים עבודת שטח ומעבדות מתקדמות.


תחומי המח​קר שאנחנו מציעים:


​« פליאו-אקולוגיה, פליאו-אוקיאנוגרפיה, פליאו-אקלים
« גיאומכניקה, גיאולוגיה הנדסית, מכניקה של העתקים
« טקטוניקה של שרשרות הרים
« פליאו-מגנטיות
« גיאומורפולוגיה: דינמיקה של תהליכים בפני השטח של כדור הארץ והתפתחות נוף
« ריאקציות מים-סלע
« הידרו-גיאוכימיה סביבתית וגיאוכימיה איזוטופית
« ביו-גיאוכימיה ימית
​« סיסמולוגיה וחקר רעידות אדמה
« גיאולוגיה סטרוקטורלית
« גיאולוגיה של נפט וגז
« חקר הים התיכון
« גאוכרונולוגיה חדשנית ותרמו-כרונולוגיה
« מינרלוגיה ופטרולוגיה של סלעים מגמתיים ומטמורפיים


סטודנטים הנמצאים במהלך שנה ג' - בדקו את את האפשרות להתקבל עוד במהלך לימודי התואר הראשון


לפרטים נוספים פנו למחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה
geology@bgu.ac.il