Created by Wolfgang Beyer with the program Ultra Fractal 3 Created by Wolfgang Beyer with the program Ultra Fractal 3

המתמטיקה הינה ענף המדע הטהור ביותר ועומדת בבסיס כל המדעים והטכנולוגיה. מתמטיקה מתקדמת היא המנוע מאחורי רבות מההתפתחויות הטכנולוגיות והכלכליות בשנים האחרונות, החל באבטחת מידע באינטרנט ובמערכות תקשורת, דרך תכנון  אלגוריתמים מתוחכמים ליישומי מחשב, וכלה בחיזוי התנהגות שוקי כספים.

המחלקה למתמטיקה מוכרת כמרכז חשוב בתחומי מחקר רבים ופועלים בה מתמטיקאים בעלי-שם. המשימות העיקריות שנטל’ה על עצמה המחלקה הן: קיום שירותי הוראה ברמה גבוהה למגוון גדול של תלמידים בפקולטות ובמגמות השונות, הכשרת מורים וחוקרים בעלי רמה גבוהה בענפים שונים של המתמטיקה, קיום מחקר עיוני ושימושי, הן עצמאי והן בשיתוף עם גורמים אחרים.

הלימודים לתואר שני מהווים גורם ראשון במעלה בפיתוח המחקר וההוראה במחלקה לטווח ארוך. לימודי התואר השני מחייבים מערכת קורסים ועבודת מחקר בעלת אופי עיוני או שימושי, המתבצעת בהנחיית חברי סגל המחלקה, ומסתכמת בחיבור עבודת גמר.

תחומי ההתמחות הם בארבע מגמות: מתמטיקה עיונית, מתמטיקה יישומית ותעשייתית, הוראת המתמטיקה, מתמטיקה ומחשבים.

הצג הכל
הסתר הכל