מדעי החיים

תכנית הלימודים במחלקה למדעי החיים כוללת מחקר, לימודים עיוניים, תרגילי מעבדה וסמינריונים. במרכז הלימודים עומדת עבודת הגמר, שעל כל סטודנט לבצע באורח עצמאי, בהנחייתם של מורי המחלקה. עבודות המחקר מבוצעות במעבדות של חברי הסגל, והסטודנט נחשף בפני אמצעי מחקר מודרניים ובפני האתגרים הניצבים כיום בענפים השונים של מדעי החיים. באתר המחלקתי ניתן למצוא את תיאור תחומי מחקרם של חברי הסגל במחלקה למדעי החיים.​

הצג הכל
הסתר הכל