Untitled7.png
המחלקה למדעי החיים וביה"ס הבינלאומי ללימודי מדבר ע"ש אלברט כץ מציעים תוכנית לימודים חדשה ומשותפת, ראשונה מסוגה בישראל: תואר שני באקולוגיה, ממשק ושמירת טבע.
 

מ​דע האקולוגיה המודרני הוא חוליה המקשרת בין הביולוגיה התוך אורגניזמית לבין הסביבה הפיסיקלית שבה אנו חיים. לאקולוגיה יש תפקיד משמעותי בהבנת התהליכים המתרחשים בכל רמות הארגון בטבע, מרמת התא, דרך המערכת האקולוגית ועד לרמת הביוספירה. שמירת טבע וממשק, ככלי לשמירה דינמית על מערכות אקולוגיות, הם הזרועות הישומיות של מדע האקולוגיה.

התוכנית החדשנית והייחודית נועדה להקנות לתלמידים ידע מקיף ומעמיק בנושאי אקולוגיה ושמירת טבע ולצייד אותם בכלים מודרניים הנוגעים לממשק בר קיימא. במסגרת התוכנית יתמודדו הסטודנטים עם סוגיות שמירת טבע וישותפו בפעילויות עכשוויות המתקיימות בגופי שמירת טבע וסביבה. במקביל ללימודים העיוניים, התוכנית משלבת פעילות מעשית בשטח וסיורים לימודיים.

בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בשורה הראשונה של חוקרים ומומחים בתחומי האקולוגיה, וכן לעסוק באקולוגיה יישומית בארגונים שונים. ​​ ​ 

הצג הכל
הסתר הכל