white-board-593309_1920.jpg


​הוראת המדעים והטכנולוגיה היא דיסציפלינה החוקרת תהליכי למידה והוראה, ומקנה למורים ראייה כוללת ומעמיקה על תהליכים אלו בכיתתם. בכך, היא מציגה בפניהם את ההזדמנות להתפתח למורים חוקרים ולבעלי מקצוע החוקרים את עצמם ואת תלמידיהם.
במסגרת הלימודים מושם הדגש על שילוב בין תיאוריה למעשה, בין המחקר לבין ההוראה בבית הספר.
 
תחומי דעת עיקריים
מחקר חינוכי על הוראה ועל למידה של מתמטיקה, מדעי הטבע והטכנולוגיה.
 נושאי יסוד ורעיונות מרכזיים בדיסציפלינה המקצועית בה המורה מתמחה ובתחומים מדעיים נוספים.
​ היסטוריה ופילוסופיה של המדע והטכנולוגיה. 
אפשר לשלב בתכנית הלימודים קורסים מתקדמים בדיסציפלינה שבה מתמחה המורה, במטרה להרחיב ולהעמיק את הידע שרכש/ה במהלך לימודיו/ה לתואר ראשון.

הצג הכל
הסתר הכל