human-2944064_1920.jpg

מסלול הכניסה שלך ללימודים מתקדמים בעבודה סוציאלית

תוכנית ההשלמה מיועדת לבוגרי אוניברסיטה, שאינם בעלי תואר "בוגר" בעבודה סוציאלית. מטרת התוכנית הינה לשמש הכנה לקראת לימודי תואר מוסמך. שילוב תוכנית ההשלמה ותוכנית לימודי תואר מוסמך נועד להכשיר עו"ס המיומנים הן בתחום הפרקטיקה והן בתחום המחקר.

​התוכנית כוללת לימודי השלמה עיוניים והכשרה מעשית בשדה (יומיים בשבוע במשך ארבעה סמסטרים). התוכנית מעניקה ללומדים הכשרה מעשית בשדה בהיקף הנדרש לשם קבלת "כשירות" בעבודה סוציאלית.
 
סטודנטים שיסיימו את לימודי ההשלמה בציון ממוצע של 80 לפחות יתקבלו באופן אוטומטי ללימודי תואר שני בעבודה סוציאלית, ויוכלו לבחור בכל אחת ממגמות הלימוד המוצעות בתוכנית הלימודים.
 
בכל המגמות מתקיימים לימודים בשני נתיבי לימוד: מחקרי וכללי.
 
 
לפרטים נוספים נא לפנות למוקד הרישום בטל' 08-6461600