flag-186476_1280.jpg
התוכנית הבין-לאומית ללימודי ישראל ע"ש וודמן ושלר​ (The Woodman-Scheller Israel Studies International M.A Program ) מוצעת במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות​, בקריית האוניברסיטה בשדה-בוקר, והלימודים הם בשפה האנגלית. 

 
התוכנית מתמקדת בחקר מדינת ישראל כתופעה פוליטית, חברתית ותרבותית
המעוגנת בהקשרים הרחבים של ההיסטוריה היהודית המודרנית והמרחב המזרח תיכוני. 


מטרות הלימודים מגוונות וכוללות:

1. הקניית ידע מעמיק ורב-תחומי על התהליכים המלווים את הקמתה והתפתחותה של מדינת ישראל משלהי המאה הי”ט ועד ימינו אנו.
2. לאפשר לסטונדטים התנסות מחקרית בלתי אמצעית, ביקורתית ועצמאית על יסוד סביבת הלימודים הייחודית במכון בן-גוריון ובכללה ארכיונים, אוספי תיעוד בעל פה וספרייה אקדמית שזהו תחום התמחותה.
3. לעודד ולהכשיר את דור החוקרים והמומחים העתידי של לימודי מדינת ישראל מתוך כוונה שישתלבו בעולם האקדמי ברחבי העולם ויתרמו להבנת ישראל כתופעה מורכבת ורבת-פנים.
4. להכשיר אנשי מקצוע שישתלבו בתפקידי ייצוג, ניהול וחינוך במגזר הציבורי ובמגזר השלישי, במשרות דיפלומטיות ובארגוני העולם היהודי. ​​
הצג הכל
הסתר הכל