Fotolia_57469524_XS.jpg

לחקור את החיבור בין האדם לסביבה

במחלקה לגיאוגרפי​​ה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ניתן ללמוד תואר שני ושלישי בגיאוגרפיה אנושית או פיזית, תכנון עיר ואזור, טכנולוגיות מידע גיאוגרפיות וגיאו-אקולוגיה.

לימודי התואר השני והשלישי בכל אחד מהתחומים המוצעים על-ידי המחלקה מיועדים להכשרת חוקרים העוסקים בסוגיות שנמצאות בחזית הידע האקדמי, ואנשי מקצוע העוסקים ביישום ידע גאוגרפי, תוך השתלבות במערכות ניהול ותכנון מרחבי וסביבתי, בחברות העוסקות בטכנולוגיות מידע גאוגרפיות, מערכות הבטחון, משרדי ממשלה, גופים ירוקים ועוד.
 
הלימודים מתקיימים בסביבה תומכת ומקצועית, במעבדות מחקר מתקדמות ומשלבים לימודים עיוניים, עבודת שדה ומעבדה. במחלקה 13 חברי סגל אקדמי בכיר וכן מורים מן החוץ המשלימים את תכנית הלימודים ומעשירים אותה. המחלקה נמצאת בתהליך גידול וצמיחה ומגייסת לשורותיה חברי סגל חדשים מצטיינים, בעלי יוזמה ויכולת הוראה.​​
 
במחלקה פועלות עשר מעבדות בהן מתקיימים לימודים מתקדמים לתואר שני ושלישי: המעבדה לגאומורפולוגיה, המעבדה לקרקע ואבק מדברי, המעבדה לסימולציה איאולית, המעבדה למידע גאוגרפי (GIS), המעבדה לחישה מרחוק, המעבדה לגאו-אקולוגיה, המעבדה לקיימות ומדיניות סביבתית, המעבדה לתכנון, המעבדה לחשיפה סביבתית והמעבדה למשחקי ניידות במציאות רבודה.
 
המעבדות פועלות במימון קרנות מחקר תחרותיות המאפשרות לתקצב את מחקריהם של תלמידי מחקר מצטיינים. צרו קשר

טל’: 08-6461395
פקס: 08-6472821
בניין צוקר, גולדשטיין-גורן למדעי הרוח והחברה (72), חדר 222

שעות קבלה:
א’-ה’ / בשעות 12:00-09:00

במחלקה פועלים אנשי סגל אקדמי מהשורה הראשונה, שמעבר לפעילותם האקדמית הענפה עוסקים גם בפעילות חוץ אקדמית בארץ ובעולם בתחומי התכנון, הייעוץ והניהול הסביבתי-מרחבי.

כמו כן, פועלים בחסות סגל המחלקה שלושה מרכזי מחקרמרכז הנגב לפיתוח אזורימרכז מדע ים המלח והערבה​ ומו"פ קטיף לחקר מדבריות החוף.​

הצג הכל
הסתר הכל