​​business-3421076_1920.jpg

להבין ולחקור סכסוכים בדרך שמשלבת למידה תיאורטית מעמיקה ופרקטיקום משמעותי

סכסוכים הם חלק בלתי נפרד ממרקם החיים בארגון, בחברה, במשפחה, בקהילות, בחיים הפוליטיים ובין מדינות. התוכנית הייחודית באוניברסיטת בן-גוריון פותחה במיוחד על מנת להכשיר סטודנטים ואנשי מקצוע מצטיינים למציאת דרכים לניהול ויישוב סכסוכים במגוון תחומים. התוכנית מציגה גישות רב-תחומיות בחקר הסכסוכים ובדרכים לניהולם ולצמצומם, ברבדים שונים. התכנית משלבת למידה תיאורטית ומחקרית מעמיקה במקביל להקניית מיומנויות יישומיות במסגרת ההתנסות המעשית של הסטודנטים.

התנסות מעשית היא חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים וכוללת השתתפות פעילה בפרויקטים קהילתיים ובתהליכי גישור, פישור ומשא ומתן. ישנם תחומי עניין רבים בהם ניתן לבצע פרקטיקום, כולל מרכזי גישור קהילתיים, התארגנויות של קבוצות הורים, עיר ללא אלימות, ועוד. במסגרת התנסות הפרקטיקום שלנו, פתחנו פרקטיקה לניהול וישוב סכסוכים במשפחה, בו יוכשרו הסטודנטים לסייע ליישב משברים בקרב זוגות שנמצאים במשבר זוגי. כלומר, אנו מציעים מקצוע ולא רק תואר אקדמי.​

הצג הכל
הסתר הכל