SociyologyHeader.jpg

מטרת לימודי המוסמך במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה היא להכשיר סטודנטים לבצע מחקרים סוציולוגיים ו/או אנתרופולוגיים יישומיים, להמשך לימודים גבוהים, ולהשתלבות בשוק העבודה.
 
תחומי התמחות ועניין במחלקה:
חברה, פוליטיקה, כלכלה וארגונים; זרות, זהות, תנועה ומקום; מגדר, מיניות וגוף; ידע, מדע, תרבות ודת. עם חברי המחלקה נמנים חוקרים בעלי מוניטין בתחומם שמקנים לסטודנטים בסיס תיאורטי ומתודולוגי ומספקים ליווי אישי בבניית פרויקט מחקר.
 
תכנית הלימודים בסוציולוגיה ארגונית מקנה לסטודנטים כלים שבעזרתם יוכלו לנתח תהליכים ומאפיינים של ארגונים מסוגים שונים. הסטודנטים יתוודעו לתיאוריות המרכזיות בתחום הארגוני, ידונו בתמורות של דרכי ההתארגנות בחברה של ימינו ויחשפו לאופנים השונים בהם ניתן לחקור ולנתח תמורות אלה. בחלק מהקורסים מושם דגש על ההיבט הפרקטי והסטודנטים יבחנו כיצד ניתן ליישם את התיאוריות ואת כלי המחקר הלכה למעשה.


הצג הכל
הסתר הכל