עבודה סוציאלית

​​ללמוד למען רווחת היחיד והקהילה​


תו​דה על התעניינותכם בלימודי מוסמך במחלקתנו. מטרתם של לימודים אלה היא להקנות מטען אקדמי וכלים מקצועיים מעשיים להתמודדות עם בעיות השעה בחברה הישראלית: גידול באוכלוסיות חלשות ונזקקות, אוכלוסיות רב-תרבותית, צמצום אחריות המדינה בתחום הרווחה וכרסום בצדק החברתי.

ייחודה של התכנית שלנו הוא בדגש על שני היבטים: מחקר ומעורבות חברתית. מחד, אנו שואפים שהמחקר יהפוך לחלק בלתי נפרד מהפעילות המקצועית השוטפת של עובדים סוציאליים. לשם כך, אנו משקיעים מאמצים על מנת לעודד את הסטודנטים להתנסות במחקר, לשתף אותם בפעילות המחקרית של הסגל וללוותם בתהליך העבודה על התזה. מאידך, חשוב לנו לעודד אצל הסטודנטים מודעות לבעיות חברתיות ולפתח מנהיגות מקצועית מעורבת, אקטיביסטית ומחויבת לצדק חברתי. קו זה עובר כחוט השני בתחומי ההוראה והמחקר שלנו וכן בא לידי ביטוי במסגרת הפורום המשותף לסטודנטים ומרצים לצדק חברתי הפועל במחלקה.
 
שתי יוזמות חדשות משקפות את מחויבותנו לפרופסיונליזציה של העבודה הסוציאלית:

• תכנית השלמה לתואר מוסמך עם הכשרה המזכה בכשירות בעבודה סוציאלית. התכנית מאפשרת לבעלי תואר בוגר בתחום שונה מעבודה סוציאלית, להצטרף למקצוע ולהעשירו.

פיתוח התמחויות המאפשרות צבירת זיכויים עיוניים לקראת התואר “מומחה בעבודה סוציאלית”, במסגרת מסלולי קידום של מועצת העובדים הסוציאליים.

ניתן לבחור בין שני נתיבי לימודים: נתיב מחקרי (עם תזה) ונתיב כללי (ללא תזה).


 כל ההתמחויות במחלקה

​המחלקה מציעה קורסים לצבירת חלק מן הזיכויים העיוניים בתחומי ההתמחות הבאים:

✅ עבודה סוציאלית בתחום המשפחה והילד - המגמה לילד ומשפחה נועדה לפתח מיומנויות טיפול בילדים ובמשפחות.

 עבודה סוציאלית בתחום בריאות נפש - המגמה לבריאות נפש מעניקה לסטודנטים ידע בעבודה עם בעיות והפרעות פסיכיאטריות במערכות הרווחה, הבריאות ובמערכת בריאות הנפש.

 עבודה סוציאלית פרטנית לקידום צדק חברתי - מגמה זו מציעה התמחות למי שעוסקים בעבודה פרטנית ומבקשים ליצור קשרים הדוקים יותר בין עבודה ישירה עם פרטים ומשפחות לבין רעיונות דמוקרטיים וצדק חברתי.

 עבודה סוציאלית אינטגרטיבית - המגמה האינטגרטיבית​ מעניקה ידע רב-תחומי בתיאוריה ופרקטיקה של עבודה סוציאלית. 

 עבודה סוציאלית עם התמחות בטיפול באמנויות​ - תכנית ייחודית לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב!


 ** תוארי המומחיות מוענקים מטעם מועצת העובדים הסוציאליים ולא מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
הצג הכל
הסתר הכל