מרצה וסטודנטים

התוכנית עוסקת בבחינת השינויים במדינה מנקודת מבט בין-תחומית, תוך התייחסות לחברה האזרחית ולניתוח המשמעות המשתנה של ריבונות, לאומיות, וגבולות. כמו כן התכנית בוחנת שאלות של שינוי חברתי בממשק שבין הגלובאלי למקומי. הסטודנטים יתחקו אחר נקודות המפגש שבין התפתחות הכלכלה המקומית והבינלאומית לבין שינויים במעמדם של גבולות טריטוריאליים ופוליטיים. כמו כן ייבחנו יחסי הגומלין בין המורשת הפוסט-קולוניאלית, החוק הבינלאומי ותהליכים גיאופוליטיים בעידן הגלובליזציה בישראל, כמו גם באירופה ובאפריקה.​

התוכנית לתואר השני בפוליטיקה וממשל מיועדת לבוגרי תואר ראשון במדע המדינה, כלכלה, פסיכולוגיה, יחסים בינלאומיים, ניהול, סוציולוגיה ותחומים נוספים במדעי החברה והרוח, בעלי רצון לחקור ולצבור ידע בתהליכים פוליטיים בעולם המודרני.


הצג הכל
הסתר הכל