מקרא
המסלול למקרא והמזרח הקדום שם לו למטרה להכשיר חוקרים, מורים, ואנשים הבקיאים במקרא ובצפונותיו. ידיעת המקרא נלמדת בשיטה פילולוגית-היסטורית, מתוך ניצול מקיף של הפרשנות היהודית והכללית לכל תקופותיה, ושל ממצאי המחקר בזמן החדש.
 
בלב לימודי המסלול למקרא עומד חקר התנ“ך. התנ“ך הוא אבן יסוד בתרבות האנושית בכלל ובמורשת עם ישראל בפרט, יצירה האוצרת בקרבה תרבות רבת שנים, מגוונת ומרתקת, חלקה ייחודית לעם שיצר אותו וחלקה משותפת לעמי העולם העתיק.
 


לימודי התואר השני מתנהלים בשני נתיבים:

  • ​​הנתיב הכללי: מיועד להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית של הסטודנטים ומתאים במיוחד למורים בחינוך העל-יסודי והעל-תיכוני. היקף הלימודים במסלול זה הוא 40 נקודות זכות. הסטודנטים במסלול זה משלימים את לימודיהם בשנתיים: ארבעה סמסטרים במהלך שנתיים ובחינת גמר, המתקיימת בשני מועדים (חודש אוקטובר, בסוף השנה השנייה, וחודש דצמבר, בתחילת השנה שלאחריה).

  • ​הנתיב המחקרי: הנתיב המחקרי מיועד להכשיר את הסטודנטים למחקר עצמאי לקראת לימודי תואר שלישי (ד"ר לפילוסופיה). היקף הלימודים במסלול זה הוא 32 נק"ז (קורסים במחלקה), לימודי שפה עתיקה (יוונית, אכדית או לשון שמית צפונית-מערבית) ושפה שנייה מודרנית (גרמנית) שאינן נכללות במכסת הנק"ז לתואר וכתיבת תזה (= עבודת גמר). תלמידי המסלול המחקרי מקושרים עם מנחה כבר בתחילת לימודיהם לתואר. פרק הזמן הדרוש להשלמת כל החובות במסלול זה עומד על כ- 3 שנים: ארבעה סמסטרים במהלך שנתיים ועוד שנה להשלמת החובות וכתיבת התזה.